Bằng lái xe Hạng F

31-12-2023 23:27:41 | Người đăng: Ô Tô An Phước Siêu Thị Xe Tải

Bằng lái xe Hạng F bao gồm FB2, FC, FD, FE là bằng cấp cho người đã có bằng đã có bằng lái xe hạng B2, C, D hoặc E để điều khiển phương tiện

Bằng lái xe hạng F là bằng gì? Bằng hạng F lái được những loại xe nào? Làm sao để nâng hạng bằng từ E lên F? Tất cả thông tin này sẽ được Ô Tô An Phước cập nhật chi tiết nhất cho khách hàng.

Bằng hạng F được lái những loại xe gì?

Theo quy định luật giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT bằng lái xe hạng F chỉ cấp cho những người đã có Giấy Phép Lái Xe hạng B2, C, D và E được phép điều khiển các phương tiện như sau:

Bằng lái xe hạng FB2

- Xe ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg
- Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, bao gồm cả tài xế
- Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg.
- Áp dụng cho người trên 21 tuổi có thể thi bằng lái xe hạng FB2

Bằng lái xe hạng FC

- Bằng lái xe hạng FC cấp cho người lái có thể lái các loại xe đã quy định ở hạng B1, B2, C và FB2 bao gồm
- Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở từ 3.500 kg trở lên
- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế chuyên chở từ 3.500kg trở lên;
- Xe ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg
- Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, bao gồm cả tài xế
- Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.
- Người đủ 24 tuổi trở lên được đủ điều kiện thi giấy phép lái xe hạng FC

Bằng lái xe hạng FD

- Bằng lái xe hạng FD cấp cho người lái có thể lái các loại xe đã quy định ở hạng B1, B2, C, D và FB2 bao gồm
- Xe ô tô chở người dưới 30 chỗ ngồi, bao gồm cả tài xế;
- Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
- Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;
- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg
- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế chuyên chở từ 3.500 kg trở lên.
- Xe ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
- Người đủ 27 tuổi trở lên được đủ điều kiện thi giấy phép lái xe hạng FD

Bằng lái xe hạng FE

Bằng lái xe hạng FD cấp cho người lái có thể lái các loại xe đã quy định ở hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD bao gồm:
Xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;
Xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, bao gồm cả tài xế;
Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, bao gồm cả tài xế;
Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
Xe ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg;
Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế  chuyên chở từ 3.500 kg trở lên;
Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế  chuyên chở từ 3.500 kg trở lên.
Người đủ 27 tuổi trở lên được thi bằng lái xe hạng FE. Độ tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam

Thời gian sử dụng bằng lái xe hạng F

Tại điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về thời hạn sử dụng bằng lái xe hạng F như sau: Giấy phép lái xe hạng FB2, FC, FD, FE có thời hạn sử dụng 05 năm, kể từ ngày cấp. 
 

Muốn nâng hạng bằng lên F thì như thế nào?

Trả lời: muốn nâng hạng bằng lên F thì học viên cần tham gia các khóa đào tạo và phải thi sát hạch nâng từng cấp bằng
Thời gian học 272 giờ; trong đó bao gồm lý thuyết: 48 giờ và thực hành lái xe là 224 giờ
Yêu cầu nâng hạng bằng Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên