Tuyễn dụng

Công Ty TNHH TM Ô tô An Phước cần tuyển Nhân Viên Kinh Doanh, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào đạo, lương bổng hấp dẫn.