Nâng hạng bằng lái xe Ô Tô

31-12-2023 23:28:25 | Người đăng: Ô Tô An Phước Siêu Thị Xe Tải

Toàn bộ thông tin về nâng hạng bằng lái xe ô tô, về thời gian đào tạo, thời gian lái thực hành phải đảm bảo tối thiểu số KM thực tế đã vận hành

Rất nhiều người đã có bằng lái xe ô tô nhưng muốn nâng cấp bằng để lái được những dòng xe khác, hôm nay Ô Tô An Phước sẽ tổng hợp chi tiết thông tin về nâng hạng bằng lái xe thời gian học và những yêu cầu cần đảm bảo khi muốn nâng hạng bằng nhé.

Nâng hạng bằng lái xe Ô Tô trong bao lâu?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đã ban hành về quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe ô tô như sau:

- Hạng bằng B1 (số tự động) lên B1: Thời gian học 120 giờ (thực hành: 120 giờ); 

- Nâng hạng B1 lên B2: Thời gian học 94 giờ (lý thuyết: 44, thực hành lái xe: 50); 

- Nâng hạng B2 lên C: Thời gian học 192 giờ (lý thuyết: 48 giờ, thực hành lái xe: 144 giờ)

- Nâng hạng C lên D: Thời gian học 192 giờ (lý thuyết: 48 giờ, thực hành lái xe: 144 giờ); 

- Nâng hạng D lên E: Thời gian học 192 giờ (lý thuyết: 48 giờ, thực hành lái xe: 144 giờ); 

- Nâng hạng B2 lên D: Thời gian học 336 giờ (lý thuyết: 56 giờ, thực hành lái xe: 280 giờ);

- Nâng hạng C lên E: Thời gian học 336 giờ (lý thuyết: 56 giờ, thực hành lái xe: 280 giờ);

- Nâng hạng B2, D, E lên F tương ứng: Thời gian học 192 giờ (lý thuyết: 48 giờ, thực hành lái xe: 144 giờ);

- Nâng hạng C, D, E lên FC: Thời gian học 272 giờ (lý thuyết: 48 giờ, thực hành lái xe: 224 giờ).
 

Người nâng hạng bằng lái xe ô tô cần đạt tối thiểu bao nhiêu Km?

Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên

Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên

 Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Trường hợp người học nâng hạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.