Định danh biển số trúng đấu giá và các quy định liên quan

24-11-2023 16:19:35 | Người đăng: Ô Tô An Phước Siêu Thị Xe Tải

Biển số trúng đấu giá được phép chuyển nhượng sang tên bao gồm cả xe và biển số

Bộ Công An vừa qua đã ban hành Thông tư mới liên quan đến việc quản lý cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới, gồm 4 Chương và 40 Điều. Trong hệ thống quy định này, nổi bật những điểm quan trọng như Biển số định danh và các quy định liên quan đến việc đăng ký và cấp biển số cho những xe trúng đấu giá.

Thông tư này được ban hành và quy định chi tiết về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp, thu hồi đăng ký, và biển số xe cơ giới, nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ với các quy định có sẵn trong Luật Giao thông đường bộ. Bao gồm xe đăng ký lần đầu, chuyển đổi quyền sở hữu, di chuyển xe qua tỉnh khác,, cấp lại chứng nhận đăng ký và biển số xe, cũng như thu hồi chúng, cùng với quy trình đăng ký đặc biệt cho những xe trúng đấu giá.
 

 

Thông qua việc hướng dẫn giải quyết các tình huống cụ thể, Thông tư không chỉ làm rõ các yêu cầu hồ sơ mà còn đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện các thủ tục này. Nó cũng quy định về các biểu mẫu cần thiết, thời hạn sử dụng chứng nhận đăng ký xe, và cung cấp thông tin chi tiết về năm sản xuất và biển số xe. Điều này giúp tạo ra một khung pháp lý mạch lạc và toàn diện trong việc quản lý xe cơ giới.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe cơ giới

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, Seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định và có hiệu lực lưu giữ trong 05 năm, sau 05 năm nếu biến số định danh đó không được đăng ký định danh cho xe khác thì sẽ được cơ quan chức năng thu hồi vào kho biển số.

Trường hợp xe chuyển quyền sở hữu, xe hư hỏng hoặc hết niên hạn sử dụng thì biển số định danh của chủ sở hữu xe sẽ được thu hồi và cấp lại khi chủ sở hữu đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. 

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh này sang tỉnh khác, thành phố này sang thành phố khác thì vẫn được giữ lại biển số định danh đó.
 


 

Đặc biệt Bộ Công An cũng có quy định riêng về đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá

Riêng với trường hợp định danh biển số trúng đấu giá thì được phép chuyển nhượng biển kèm theo xe. Các cá nhân, tổ chức khi trúng đấu giá biển số xe thực hiện đăng ký xe và kê khai đăng ký xe theo quy định, bắt buộc phải đưa xe đến Phòng Cảnh Sát Giao Thông để kiểm định xe. Và cung cấp các giấy tờ theo quy định

- Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe
​- Nộp đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo quy định

 

1. Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số trúng đấu giá:

Chủ sở hữu xe cơ giới nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi theo quy định. Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu xe và thủ tục đăng ký sang tên.

2. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá: 

- Chủ sở hữu xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải bổ sung bản sao hồ sơ chuyển quyền sở hữu xe và kèm theo bản chính để đối chiếu. Điều này là một tài liệu quan trọng để chứng minh việc chuyển nhượng quyền sở hữu.

- Cá nhân, tổ chức nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định và được đăng ký giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15.08.2023 trở đi, toàn bộ quy định được áp dụng theo thông tư đã ban hành.