Biển số định danh xe tải không thể chuyển định danh cho xe ô tô

24-11-2023 13:19:35 | Người đăng: Ô Tô An Phước Siêu Thị Xe Tải

Giải đáp thắc mắc biển số xe định danh chuyển từ xe này qua xe khác như thế nào

Theo thông tư mới của Bộ Công An, 24/2023 các quy định về cấp mới, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Bắt đầu từ ngày 15/08/2023 quy định về biển số định danh và đăng ký biển số trúng đấu giá sẽ được áp dụng. Có khá nhiều người dân thắc mắc về việc định danh biển số xe cơ giới như thế nào, hay biển số định danh cho xe máy có được gắn cho xe ô tô hay không? Hay biển số định danh cho tải có được gắn cho xe ô tô hay không? Hôm nay Ô Tô An Phước sẽ phân tích rõ quy định này nhé.

Theo Phòng Cảnh Sát Giao Thông ( Công An TP.HCM) quy định biển số định danh cho xe máy, sau khi chủ xe bán và mua lại xe ô tô con thì không được dùng lại biển số định danh này mà phải cấp mới hoàn toàn.

Theo quy định của thông tư đã ban hành, biển số định danh của xe này muốn chuyển qua cho xe khác thì yêu cầu xe phải có cùng chủng loại với xe cũ cụ thể như sau:

  • Biển số định danh cho xe ô tô con, thì chỉ được cấp lại cho ô tô con

  • Biển số định danh cho xe tải van, thì chỉ được cấp lại cho xe tải van

  • Biển số đã định danh cho xe tải, thì chỉ được cấp lại cho xe tải. 

  • Biển số định danh cho xe khách, thì chỉ được cấp lại cho xe khách.

  • Biển số định danh cho xe máy, thì chỉ được cấp lại cho xe máy cùng dung tích xi lanh. Nếu xe mới khác mức xi lanh với xe cũ thì chủ phương tiện cần bấm lại biển số khác.

Như vậy theo thông tư, chủ sở hữu phương tiện có thể sở hữu nhiều biển số định danh.

Biển số xe đã được định danh khi cấp lại cho người dân thì chiếc xe được cấp phải đúng chủng loại.

Ví dụ: Anh A mua mới chiếc xe tải van, tiến hành làm thủ tục định danh biển số và sau một thời gian anh bán cho anh B, thì anh A phải đến phòng cảnh sát giao thông làm thủ tục thu hồi biển số (sau khi thủ tục mua bán được hoàn thành). Biển số định danh này sẽ được lưu giữ trong 05 năm.

Sau đó anh A mua chiếc xe ô tô con, anh sẽ không được cấp lại biển số định danh của xe tải mà phải làm thủ tục đăng ký cấp mới biển số định danh cho xe ô tô con.

Nếu anh A mua tiếp chiếc xe tải van thì biển số định danh ban đầu của chiếc xe tải van sẽ được cấp lại cho chiếc xe tải van mới mua đó. 

Trường hợp anh A trong 05 năm biển số định danh của chiếc xe tải không được đăng ký cho chiếc xe tải khác, thì sẽ được thu hồi vào kho biển số để đăng ký, cấp mới cho người khác theo quy định ban hành.

Còn về định danh biển số cho xe máy.

Ví dụ: anh A mua chiếc xe có dung tích xy lanh 150cc rồi bán cho người khác, cảnh sát giao thông sẽ thu hồi biển số định danh này. Sau đó anh mua một chiếc xe máy thương hiệu khác nhưng cùng dung tích xy lanh là 150cc thì anh A sẽ được cấp lại biển số đã được định danh của chiếc xe máy trước đó.